Vet Cool is een begeleidingsprogramma voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 18 jaar met (beginnend) overgewicht of obesitas, waarbij ook de ouders/verzorgers intensief worden betrokken. Bij de aanpak van overgewicht is het belangrijk dat het hele gezin wordt ondersteund. Diverse zorgverleners zijn bij dit project betrokken zoals een kinderdiëtist, kinderfysiotherapeut en psycholoog.

Kinderfysiotherapeut
De kinderfysiotherapeut wil uw kind graag laten ervaren dat bewegen ook leuk kan zijn. De kinderfysiotherapeut kijkt of de inspanningstolerantie voldoende is. Ook wordt de motorische ontwikkeling van het kind getest. Tijdens de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan het verbeteren van het uithoudingsvermogen en vetverbranding. Het is de bedoeling dat uw kind tijdens en na afloop van het behandelprogramma elders gaat sporten, zodat “de norm van bewegen” ook daarna gewaarborgd blijft. Samen met uw kind gaat de kinderfysiotherapeut, eventueel in overleg met de buurtsportcoach, op zoek naar een geschikte sport voor uw kind.

Kinderdiëtist
De kinderdiëtist wil tijdens het programma zowel de ouders als de kinderen laten zien en begrijpen wat goede voeding is en waarvoor je dit nodig hebt. Tevens worden misvattingen over voeding besproken. Voor ieder kind worden individuele doelen opgesteld.

Psycholoog
De psycholoog wil tijdens het programma de ouders laten zien hoe een maaltijd en het eten positief kan verlopen. De psycholoog zal laten zien dat het eetgedrag van kinderen beïnvloed wordt door wat kinderen zien, meemaken en horen. U krijgt als ouders uitleg om eetgewoonten te zien als (aangeleerd) gedrag. Daarnaast krijgt u handvatten aangereikt om dit gedrag positief te kunnen veranderen. De psycholoog ondersteunt ouders, maar kan ook het kind helpen als hij of zij in aanraking is gekomen met pestgedrag of te maken heeft met een negatief zelfbeeld.

Praktische informatie
Het bewegingsdeel van Vet Cool vindt plaats bij De Sprong, kinderfysiotherapie in Castricum. De kinderdiëtist en psycholoog hebben elk hun eigen locatie. De Bloei diëtistenpraktijk  voor jeugd en gezin is zowel in Limmen als in Castricum gevestigd. De psycholoog is gevestigd op de Bakkumerstraat 56D, praktijk Dokter Bosman. Afhankelijk van de situatie van uw kind zal bekeken worden wat een juiste frequentie voor behandeling is. Het programma wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Vraag hiernaar bij uw behandelend therapeut.