Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars behalve Caresq en Salland. De eerste 18 behandelingen worden vergoed uit de basisverzekering. Mogelijk is er ook vergoeding uit een aanvullende verzekering. Klik voor meer informatie.

Vergoeding
De zorgverzekeraar vergoedt standaard de eerste achttien behandelingen uit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering heeft u mogelijk recht op een verdere vergoeding. Als de aandoening van uw kind chronisch is en uw kind wordt verwezen door een specialist, dan worden alle behandelingen vanuit de basisverzekering vergoed.

Wij hebben met bijna alle zorgverzekeraars een overeenkomst. Wij declareren rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar zolang er een vergoeding is. Let op: Wij hebben géén overeenkomst met Caresq.

Afspraak annuleren
Indien u de behandelafspraak niet na kunt komen, dient u tenminste 24 uur voor de afspraak af te zeggen. Als u binnen de 24 uur een afspraak annuleert, zal de gereserveerde behandeling voor 75% in rekening worden gebracht.

De tarieven worden opgesteld door de zorgverzekeraar en u ontvangt een factuur als de kosten van de behandelingen niet vergoed worden.

Tarieven voor niet gecontracteerde zorg

Soort behandelingPrijs
Intake en onderzoek€63,36
Zitting Kinderfysiotherapie praktijk€63,36
Zitting Kinderfysiotherapie aan huis€78,63
Kinderfysiotherapeutische rapportage€63,36
Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie€47,52
Overlegtarief per uur€126,00