Diagnose
De kinderfysiotherapeut voert eerst een gesprek met het kind en de ouder(s), om een goed beeld van het probleem van een kind te krijgen. Soms is het ook nodig om een leerkracht of arts om informatie te vragen.

Daarna zal de kinderfysiotherapeut het kind tijdens vervolgafspraken observeren en onderzoeken. Om er zo achter te komen wat een kind doet en kan, waarom het op een bepaalde manier beweegt, en wat een kind zelf doet om zijn probleem op te lossen. Vervolgens maakt de kinderfysiotherapeut indien nodig een behandelplan, in samenspraak met de ouders.

Behandeling
Het doel van de behandeling is het stimuleren van de optimale ontwikkeling van een kind zodat hij of zij beter kan bewegen en beter kan functioneren. Soms is het doel gericht op het verminderen van pijn tijdens bewegen. We werken met speelgoed en oefenmateriaal dat is aangepast aan de leeftijd en de beleving van kinderen. Het is bedoeld om bepaalde bewegingen uit te lokken en plezier in bewegen te vergroten.

Voor een belangrijk deel bestaat de behandeling uit het geven van instructies en adviezen en het doen van oefeningen. Zo kun je ook thuis spelenderwijs oefenen met je kind. In de loop van het behandeltraject wordt er gekeken of een kind vooruit gaat en aan het einde wordt gekeken of het behandeldoel is bereikt of dat vervolgstappen nodig zijn.

De kinderfysiotherapeut stuurt altijd een brief naar de huisarts of de medisch specialist die het kind heeft doorverwezen. Soms gebeurt dit na intake en onderzoek en altijd na het afsluiten van de behandeling. Tenzij je hier als ouder bezwaar tegen hebt.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of de hulpvraag. Soms is alleen een advies voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.